Szkoła Ucząca Się w Babicach

Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach otrzymała 24 lutego 2017 roku tytuł Szkoły Uczącej Się za lata 2014-2016.

Tytuł ten jest uhonorowaniem wieloletniego zaangażowania i rozwoju szkoły w programie Szkoła Ucząca Się. Stanowi on potwierdzenie, że dyrektor szkoły i nauczyciele w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie strategii oceniania kształtującego oraz wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli.


Podsumowanie i prezentacja efektów działań szkoły w programie miały miejsce podczas Panelu Koleżeńskiego, który odbył się 24 lutego 2017r. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz, przewodniczący Rady Gminy Piotr Śreniawski, dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Halina Musiał, przedstawiciele szkół wdrażających ocenianie kształtujące oraz delegacja z programu Szkoła Ucząca Się. W czasie wizyty panelowej zostały potwierdzone pozytywne wzorce pracy z uczniami oraz wysoka jakość działań szkoły w obszarze edukacji.


Szkoła w latach 2014-2016 uczestniczyła w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły (CRS2) w ramach programu Szkoła Ucząca Się realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

GALERIA