Wyniki wyszukiwania dla frazy: Babice

Trwa pogotowie przeciwpowodziowe

Sobota, 29 kwietnia 2017 W Gminie Oświęcim trwa ogłoszone 28.04.2017 roku pogotowie przeciwpowodziowe. Służby i instytucje odpowiedzialne za ochronę ludzi i przeciwdziałanie skutkom ewentualnej powodzi pozostają w gotowości. Stan wód i infrastruktury przeciwpowodziowej, przede wszystkim wałów, jest pod wzmożon

Gala dla Najlepszych

Wtorek, 25 kwietnia 2017 „ Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła…” powiedziała przed laty nasza noblistka Wisława Szymborska, a 20 kwietnia 2017 roku Wójt Gminy Oświęcim, Albert Bartosz przytoczył tę myśl na chwilę przed wręczeniem nagród wspaniałej dwunastce, rek

Gala Czytelnicza

Czwartek, 20 kwietnia 2017 Najlepsi czytelnicy ubiegłego roku zostali przedstawieni i wyróżnieni 20 kwietnia na Gali Czytelniczej w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Egzamin gimnazjalny - informacje

Wtorek, 18 kwietnia 2017 19, 20 i 21 kwietnia br. (egzamin gimnazjalny) są dniami wolnymi od zajęć dla uczniów klas pierwszych i drugich. Więcej informacji dla trzecioklasistów...

Kolejna edycja projektu "Już pływam" 2017

Czwartek, 13 kwietnia 2017 Gmina Oświęcim po raz kolejny bierze udział w małopolskim projekcie nauki pływania pn. „Już pływam” realizowanym w ramach zadania pn. ”Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”.

Zakończenie kolejnych inwestycji w sołectwach

Środa, 12 kwietnia 2017 Dwa słupy z zabudową opraw świetlnych LED na ul. Niwy w Brzezince, nowa wiata przystankowa na ulicy Brzozowej w Brzezince oraz ul. Pólka w Porębie Wielkiej, rozbiórka zbiornika na ścieki sanitarne w okolicach szkoły w Babicach oraz remont Domu Ludowego w Dworach Drugich – oto najnowsze, za

Hej kolęda kolęda

Niedziela, 26 marca 2017 14 grudnia 2016 na konkursie kolęd i pastorałek w Babicach "Hej kolęda, kolęda..."

Ograniczenia w możliwości stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji

Piątek, 24 marca 2017 Wójt Gminy Oświęcim przypomina, że zgodnie z § 17 rozporządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 317), na obszarze aglom

Wiadukt w Babicach odwodniony

Wtorek, 21 marca 2017 Zakończono prace związane z odwodnieniem ul. Grunwaldzkiej (wiadukt w kierunku osiedla Błonie w Oświęcimiu).

8 szkół podstawowych w Gminie Oświęcim

Poniedziałek, 27 lutego 2017 Rada Gminy Oświęcim przyjęła Uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwała została pozytywnie zaopiniowania przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe.