Babice: chodnik wzdłuż Grunwaldzkiej

Odcinek ulicy Grunwaldzkiej od Śląskiej do Różanej został przebudowany. Najważniejsza część tej inwestycji to budowa chodnika, który powinien poprawić bezpieczeństwo pieszych.

Uczniowie, którzy mieszkają po drugiej stronie drogi krajowej (ul. Śląskiej), chodzą tędy do szkoły. Dlatego z chodnika szczególnie zadowoleni mogą być ich rodzice. Zakres robót objął też wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę zjazdów i budowę sieci kanalizacji deszczowej.

 

Grunwaldzka jest drogą powiatową, więc inwestycję przeprowadziło Starostwo. Oba samorządy – nasza gmina i powiat – sfinansowały ją po połowie, wydając na to przedsięwzięcie ok. 275 tys. zł. Roboty zostały odebrane 15 grudnia przez wójta Mirosława Smolarka, starostę Marcina Niedzielę i radnego Gminy Oświęcim Grzegorza Hatłasa.

Tagi

GALERIA