Nowe urządzenia na placu zabaw w Babicach

Nowa huśtawka "bocianie gniazdo" i karuzela zostały zamontowane na placu zabaw przy szkole w Babicach. Doposażenie tego obiektu kosztowało ponad 26 tys. zł z funduszu sołeckiego.

Ważną częścią zadania było wykonanie bezpiecznej nawierzchni, na której stanęła huśtawka. Poza tym w miejsce wyciętych drzew nasadzono nowe. Zamontowano też stojak rowerowy. 25 maja protokół odbioru robót podpisali wójt Mirosław Smolarek i radny Grzegorz Hatłas.


Nowe urządzenia na szkolny plac zabaw zostały kupione zgodnie z życzeniem mieszkańców, którzy uczestniczyli w zebraniu wiejskim we wrześniu zeszłego roku. Zadecydowali oni o zwiększeniu środków na to przedsięwzięcie kosztem planowanych na ten rok imprez sportowych i rekreacyjnych.

 

Tagi

GALERIA