Utrudnienia w ruchu w Babicach

Od 24 sierpień do 25 listopada 2021 r zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu dla inwestycji obejmującej przebudowę dróg gminnych w Babicach – ul. Soleniec od skrzyżowania z ul. Różaną do ul. Parkanowej oraz ul. Różanej od skrzyżowania z ul. Starowiślną do ul. Bzowej. W trakcie realizacji robót będą całkowicie wyłączane z ruchu odcinki w/w dróg.

Działania realizowane są w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Nowa przestrzeń dla podnoszenia kapitału społecznego i aktywności społecznej dla mieszkańców – modernizacja Szkoły Podstawowej w Babicach wraz z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych”

 

Zakres robót:

 • Przebudowa ul. Różanej na odcinku od ul. Bzowej do ul. Starowiślnej (rejon skrzyżowania z ul. Tęczową) – oś A-B
 • Przebudowa ul. Soleniec na odcinku od ul. Różanej do ul. Parkanowej – oś C-D
 • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z zabudową wpustów deszczowych
 • Zabudowa wpustów deszczowych wraz z wpięciem do istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej
 • Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych (istniejących + nowoprojektowanych)  
 • Zabezpieczenie teletechniki
 • Przebudowa gazociągu
 • Zabezpieczenie słupa elektroenergetycznego
 • Utwardzenie terenu
 • Budowa miejsc postojowych
 • Budowa chodnika
 • Pobocza
 • Wykonanie wyniesionego połączenia ul. Różanej z ul. Orzechową – na odcinku osi A-B jak również osi E-F
 • Zabudowa elementów odwodnienia
 • Przebudowa zjazdów indywidualnych i zjazdu publicznego
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego – docelowa organizacja ruchu

 

W trakcie realizacji robót będą całkowicie wyłączane z ruchu odcinki w/w dróg.

 

Prace potrwają do 25 listopada 2021 r.

 

 

 

Za utrudnienia przepraszamy  

Tagi