Zebranie wiejskie, 16 września 2021

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego 16 września br.
Zawiera m.in. informacje o decyzjach ws. funduszu sołeckiego, o najważniejszych dyskutowanych sprawach i zgłoszonych przez uczestników wnioskach.

Poniższa relacja koncentruje się na problemach wsi. Pomija tematy, które dotyczą wszystkich – albo przynajmniej kilku – sołectw.

Podsumowanie problemów poruszanych na zebraniach wiejskich we wrześniu 2021 r., które dotyczą całej gminy Oświęcim (takich jak kanalizacja sanitarna, opłaty za śmieci, czy finansowanie inwestycji) na pierwszej stronie i czwartej stronie październikowego wydania miesięcznika „Oświęcimska Gmina”, w artykule „Wspólne sprawy”.

 

Zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez sołtys Gabrielę Buchałę lwia część środków sołeckich – prawie 68 tys. zł – zostanie przeznaczona na remont ulicy Zamkniętej (opracowanie projektu, wykonanie asfaltowej nawierzchni i odwodnienia). Na zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w domu ludowym zabezpieczono blisko 14 tys.

 

Zanim uchwalono te wydatki, wbrew przyjętemu przez uczestników porządkowi obrad prowadząca zebranie pani sołtys, wójt Mirosław Smolarek i jego zastępca Halina Musiał zostali zasypani gradem pytań. Niektóre z poruszonych spraw to zapowiadany remont ulicy Ogrodowej (są pieniądze w budżecie, przetarg jest przygotowywany), fotopułapki na dzikich wysypiskach śmieci (nie wiadomo, czy zostaną zamontowane, bo wciąż trwają formalności), czy rozkład jazdy podmiejskich autobusów nie dostosowany do potrzeb.

 

Odpowiadając na pytanie o działania samorządu promujące ochronę powietrza, wójt omówił m.in. program dopłat do wymiany pieców, kontrole prowadzone przez urzędników, punkt informacyjny programu Czyste Powietrze i efekty pracy ekodoradcy (stoiska informacyjne na zebraniach i imprezach rozrywkowych, czujniki jakości powietrza w każdym sołectwie, konkursy oraz liczne publikacje w "Oświęcimskiej Gminie").

 

Kolejnym budzącym emocje tematem były ścieki spływające do starorzecza ze starego, poniemieckiego kanału deszczowego, o których w maju donosiła "Gazeta Krakowska". Wójt Smolarek poinformował, że PWiK pobrało i zbadało próbki, a wyniki uznało za niejednoznaczne, ponieważ po obfitych deszczach ściek mógł być rozcieńczony. W związku z tym Wodociągi monitorują tę sytację i sprawdzają przebieg kanału.

 

Kiedy zebranie wróciło do zaplanowanego porządku, wójt zreferował działania i plany gminy odnośnie Babic. Latem wyremontowano szutrową drogę-łącznik między ulicami Soleniec i Wiśniową. Z kolei unijna dotacja pozwoliła wrócić do "zawieszonych" inwestycji: rozbudowy szkolnego budynku i modernizacji położonych w przy nim ulic Różanej i Soleniec. Trwa także współfinansowana przez powiat i gminę przebudowa ulicy Greglów, a w latach 2024-25 wyremontowana zostanie ulica Załawie (te dwie inwestycje są częścią Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego). W planie jest też kontynuacja remontu przepustów przy Spacerowej, od Chabrowej w kierunku Wisły.

 

Mieszkańcy Spacerowej domagali się remontu tej ulicy (gmina stara się o dotację na ten cel z Funduszu Polski Ład). Krytyczne uwagi dotyczyły też stanu technicznego i braku chodnika wzdłuż Śląskiej (droga krajowa) oraz zeszłorocznej przebudowy Grunwaldzkiej (droga powiatowa). Babiczanie postulowali również ograniczenie ruchu na Różanej (organizacja ruchu zostanie zweryfikowana po trwającym aktualnie remoncie) oraz na ulicach Załawie i Lipowej. Dostało się także komunikacji publicznej. Zdaniem mieszkańców linie autobusowe są zaplanowane w taki sposób, że "nie da się dostać do centrum".

 

We wnioskach formalnych uczestnicy zebrania zwrócili się m.in. o zgłoszenie do odpowiedniej jednostki grożącego zawaleniem pustostanu przy ulicy Zamkniętej, poprawę oświetlenia na skrzyżowaniu Orzechowa-Różana i na przejściu dla pieszych na ulicy Śląskiej przy skrzyżowaniu ze Spacerową, a także sprawdzenie, czy odkomarzanie jest przeprowadzane zgodnie z umową, o konserwację rowu przy ul. Spacerowej oraz o częstsze patrole policji na ul. Starowiślnej.

 

 

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach i zgłoszonych wnioskach zawiera protokół z zebrania dostępny w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Tagi