Babice: ul. Greglów przebudowana

Ponad 600-metrowy odcinek drogi powiatowej – ul. Greglów w Babicach – został zmodernizowany. Roboty zostały odebrane 24 listopada.

Inwestycja objęła remont nawierzchni jezdni i budowę chodnika. Wyremontowano też istniejące zjazdy, rowy, wraz z umocnieniem skarp i dna oraz wybudowano kanalizację deszczową. Na skrzyżowaniu z ul. Spacerową wykonano wyniesioną nawierzchnię.

 

Przedsięwzięcie kosztowało prawie 2,2 mln zł. Zostanie sfinansowane z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (80% wydatków) oraz budżetów Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Oświęcim (po 10 %).

 

Prace, które ruszyły wczesnym latem, zostały odebrane 24 listopada. Protokół odbioru robót podpisali wójt Mirosław Smolarek, starosta Andrzej Skrzypiński, radny gminy Oświęcim Grzegorz Hatłas i radny powiatu oświęcimskiego Piotr Śreniawski.

Tagi

GALERIA