Babice – wyremontowane drogi przy szkole

Dobiegł końca remont odcinków ulic Soleniec i Różanej. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych i została sfinansowana z uzyskanych przez gminę Oświęcim środków unijnych.

Zmodernizowany został odcinek ulicy Różanej, od Bzowej do Starowiślnej, oraz fragment ulicy Soleniec, od Różanej do Parkanowej. Rozbudowano kanalizację deszczową i przebudowano zjazdy na posesje. Powstały miejsca postojowe, odcinki chodników i poboczy oraz wyniesione połączenie ulic Różanej i Orzechowej. Podczas tych prac konieczne było zabezpieczenie słupa elektroenergetycznego, uzbrojenia terenu i przebudowa gazociągu.

 

Przebudowa ulic w rejonie szkoły jest częścią tzw. rewitalizacji Babic, na którą składają się również rozbudowa i modernizacja szkolnego budynku oraz budowa kompleksu rekreacyjnego z boiskami, altaną i placem zabaw. Drogową część tego przedsięwzięcia rozpoczęto ubiegłego lata. Roboty planowano na ok. 3 miesiące, ale ten termin okazał się nierealny, bo wielu robotników pracujących w Babicach zaraziło się koronawirusem.

 

Działania te zostały realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Nowa przestrzeń dla podnoszenia kapitału społecznego i aktywności społecznej dla mieszkańców – modernizacja Szkoły Podstawowej w Babicach wraz z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych”. Wartość drogowych inwestycji to 1,15 mln zł. Odbioru inwestycji 28 kwietnia dokonali wójt Mirosław Smolarek i radny Grzegorz Hatłas.

 

Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem Projektu w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Tagi

GALERIA