Nadbudowa szkoły w Babicach – zakończono prace budowlane

Roboty związane z budową drugiego piętra szkoły w Babicach dobiegły końca. Rozpoczęta zeszłego lata inwestycja objęła nadbudowę szkolnego budynku, jego termomodernizację wraz salą gimnastyczną oraz przebudowę dziedzińca sąsiadującego z boiskami.

 

Prace rozpoczęto zeszłego lata. Ich łączny koszt to prawie 3,3 mln złotych. Dobudowane piętro jest połączone niższymi kondygnacjami klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych. Przykrywa je dwuspadowy dach. Do wykorzystania jest też poddasze. Zewnętrzne ściany szkoły wraz z salą gimnastyczną zostały ocieplone, a cały szkolny budynek dostosowany do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Gmina Oświęcim uzyskała już wszystkie konieczne zezwolenia, a roboty zostały odebrane 25 października przez wójta Mirosława Smolarka, radnego Grzegorza Hatłasa i dyrektora szkoły Tadeusza Baranieckiego.

 

Uczniowie jeszcze jednak nie korzystają z pomieszczeń na drugim piętrze. Wprawdzie od strony technicznej są one gotowe, ale trwa kompletowanie wyposażenia. Kiedy już zostaną zamontowane i ustawione wszystkie niezbędne meble, sprzęty i urządzenia, w pierwszej kolejności "uruchomione" będą dwie sale lekcyjne i świetlica.

 

Nadbudowa szkoły w Babicach to ostatnie i zarazem najdroższe zadanie w ramach tzw. rewitalizacji Babic. Na projekt realizowany od 2017 roku złożyły się trzy przedsięwzięcia: utworzenie kompleksu sportowego (dwa boiska, altana i plac zabaw wybudowane w 2019 roku) przebudowa gminnych dróg stanowiących dojazd do szkoły (modernizacja odcinków ulic Różanej i Soleniec wykonana wykonana w latach 2020-2021) oraz zakończona w październiku tego roku nadbudowa i termomodernizacja z przebudową szkolnego dziedzińca.

 

Pełna nazwa projektu rewitalizacji Babic to "Nowa przestrzeń dla podnoszenia kapitału społecznego i aktywności społecznej dla mieszkańców – modernizacja Szkoły Podstawowej w Babicach wraz z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych". Jego całkowita wartość to 5 807 283,14 zł. Gmina Oświęcim uzyskała na jego realizację dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach 11. osi priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w wysokości 3 873 790,34 zł.

 

Tagi

GALERIA