Informacja z zebrania wyborczego w sołectwie Babice

W dniu 6 marca 2011 r. odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie BABICE w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACJA

z zebrania wyborczego w sołectwie BABICE

 W dniu 6 marca 2011 r. odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie BABICE w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W zebraniu uczestniczyło 89 mieszkańców sołectwa.

Mieszkańcy w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Sołtysa i 7–u członków Rady Sołeckiej.

Sołtysem wybrana została Pani ANNA ZIMNAL który otrzymała 83 głosy.

Spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu, członkami rady sołeckiej zostali wybrani:

 


1. Mieczysław Wieczorek
2. Maria Czerwik
3. Grzegorz Hatłas
4. Zuzanna Korzeniowska
5. Andrzej Lichota
6. Wiesław Parys
7. Danuta Orlicka

 

Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć z Zebrania Wiejskiego
 

 

 


Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii zdjęć

 

 Wójt Gminy
/-/ Małgorzata Grzywa

 

 

Tagi