Babice - Świąteczna atmosfera zagościła w Babicach

Wyszukane, pyszne potrawy, oryginalne dekoracje i wspaniałe występy artystyczne - wszystko to złożyło się na niepowtarzalną atmosferę przedświątecznej imprezy „Spotkania z Tradycją Świąteczną – Wielkanoc 2013”, która odbyła się w Niedzielę Palmową, 24 marca w Szkole Podstawowej w Babicach ...

 

Wyszukane, pyszne potrawy, oryginalne dekoracje i wspaniałe występy artystyczne - wszystko to złożyło się na niepowtarzalną atmosferę przedświątecznej imprezy „Spotkania z Tradycją Świąteczną – Wielkanoc 2013”, która odbyła się w Niedzielę Palmową, 24 marca w Szkole Podstawowej w Babicach.

 

Wielkanoc to bardzo radosne święta, podkreślające, oprócz religijnego także nasz narodowy charakter, polską gościnność i serdeczność.

 

Podczas przedświątecznej imprezy w murach babickiej szkoły, rozstrzygnięte zostały konkursy na najpiękniejszą palmę i stroik wielkanocny.

 

Pierwszy z nich miał charakter otwarty. Do drugiego zaproszono przedszkola, szkoły i świetlice środowiskowe z terenu gminy Oświęcim.

 

Wspaniałe potrawy na świąteczne stoły przygotowały panie z kół gospodyń wiejskich z terenu miasta i gminy Oświęcim: z Babic, Brzezinki, Broszkowic, Pław, Harmęż, Stawów Monowskich, Grojca, Rajska, Włosienicy, Osady Stawy Grojeckie, Poręby Wielkiej, Zaborza, Dworów Drugich, Starych Stawów i Dworów.

 

Obecna na sali Wójt Gminy Oświęcim Małgorzata Grzywa złożyła życzenia świąteczne, które skierowała do wszystkich mieszkańców naszej gminy.

W ponad godzinnej części artystycznej zaprezentowały się panie z zespołu „Broszkowianki”, uczniowie z SP w Babicach, panie z zespołu „Babiczanki”, natomiast scenki nawiązujące do dawnych tradycji wielkanocnych odegrali i zatańczyli ze swadą młodzi artyści ze Stawów Monowskich, zbierając za żywiołowy i piękny występ burzę oklasków.

 

W konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną wśród dorosłych zwyciężyła kilkumetrowa palma wykonana przez Mariusza Stachurę ze Stawów Monowskich. Drugie miejsce zajęła palma wykonana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dworach. Wyróżnienie dla Osady Stawy Grojeckie.

Wśród dzieci najwyżej oceniono niewielką rozmiarami, ale piękną palmę wykonaną przez Krzysztofa Kolasę z Babic. Wyróżnienie przypadło dzieciom z Osady Stawy Grojeckie.

 

Na konkurs na najpiękniejszy stroik wpłynęło kilkanaście prac. Zwyciężyła praca wykonana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Harmężach. Drugie miejsce przypadło twórcom ze Szkoły Podstawowej w Porębie, trzecie zaś artystom z Przedszkola Samorządowego w Zaborzu.

 

Po części artystycznej, nagrodzeniu laureatów konkursów i pań z kół gospodyń wiejskich, które przygotowały potrawy na świąteczne stoły, przyszła wreszcie długo oczekiwana chwila na degustację. Cóż powiedzieć, po prostu niebo w gębie!

 

Imprezę w Babicach zorganizował Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim w ramach projektu pn. Prezentacja stołu wielkanocnego - potraw, plastyki obrzędowej oraz tradycji związanych z Wielkanocą - impreza kulturalna połączona z warsztatami dla mieszkańców obszaru LGD  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW  na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

 

Projekt obejmował podjęcie działań mających na celu kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych. W lutym i marcu przeprowadzono warsztaty florystyczne (układanie wiosennych kompozycji kwiatowych, przygotowanie tradycyjnych stroików świątecznych, charakterystycznych dla tradycji terenu LGD) nieodpłatnie dla czterech grup 30-osobowych w Grojcu, Brzezince, Włosienicy i Babicach.

Odbyły się także warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży – w Stawach Monowskich oraz Babicach.

 

Fot. Rafał Lorek

 

Tagi

GALERIA